logo fas

Reference



Godina realizacije:

Naručilac:

Vrsta posla:

1995.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1995.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka rezervnih delova

1996.

TE-KO Kostolac

Konsalting i inženjering usluge na remontu

1996.

TE Kosovo

Inženjering usluge i isporuka rezervnih delova 

1996.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1996.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka rezervnih delova

1996.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka rezervnih delova

1996.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova

1996.

TE-KO Kostolac

Inženjering i konsalting usluge

1996.

TE-KO Kostolac

Isporuka repromaterijala

1996.

TE-KO Kostolac

Konsalting i inženjering usluge na remontu

1997.

TE-TO Novi Sad

Isporuka rezervnih delova

1997.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1996.

TE-KO Kostolac

Isporuka repromaterijala

1997.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova

1997.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1997.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova

1997.

TE Kosovo

Konsalting i inženjeringusluge na remontu

1997.

TE Kosovo

Inženjering usluge – utvrđivanje radnog veka opreme

1998.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1997.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme 

1998.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1997.

TE-KO Kostolac

Isporuka repromaterijala 

1998.

TE-KO Kostolac

Inženjering usluge i isporuka opreme

1997.

HE Đerdap

Konsalting i inženjering usluge na remontu

1998.

TE Kostolac

Inženjering usluge i isporuka rezervnih delova

1998.

HE Bajina Bašta

Konsalting usluge na remontu

1998.

HE Đerdap

Konsalting usluge na remontu

1998.

TE-KO Kostolac

Isporuka repromaterijala

1998.

TE-KO Kostolac

Konsalting usluge na remontu

I uvoz repromaterijala

1999.

TE-TO Novi Sad

Analizatori gasa

1999.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova

1999.

TE-KO Kostolac

Isporuka pumpi

2000.

TE-KO Kostolac

Isporuka cevi

2000.

TE-KO Kostolac

Isporuka pumpi

2003.

TE-KO Kostolac

Isporuka uređaja za automatsku kontrolu

2004.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova

2004.

HE Đerdap

Isporuka PDA uređaja

2004.

Drinske HE

Isporuka PDA uređaja

2004.

Limske HE

Isporuka PDA uređaja

2004.

TE Nikola Tesla

Isporuka PDA uređaja

2006.

Minel Kotlogradnja

Isporuka rezervnih delova za TE Kosovo

2006.

Solid Company

Rezervni delovi za elektrane

2006.

Balkan Energy

Studije istraživanja tržišta

2006.

TransElektro, Budimpešta

Isporuka mlinova za ugalj za TE Tuzla

2006.

Evropska agencija za rekonstrukciju

Isporuka PDA uređaja

2007.

TE-KO Kostolac

Isporuka delova za kotao bloka A2

2007.

Minel KotlogradnjaTransElektro Budimpešta

Isporuka mlinova za TE Tuzla blok 5

2007.

Balkan Energy

Istraživanje tržišta

2007.

Solid Company

Isporuka delova za mlinove za TE Kosovo

2008.

Minel Kotlogradnja

Revitalizacija postrojenja, isporuka rotora mlina i isporuka rezervnih delova za TE Tuzla

2008.

Minel Kotlogradnja

Revitalizacija postrojenja pripreme uglja, isporuka rotora, isporuka rezervnih delova za TE Tuzla

2008.

EP BiH TE Tuzla

Isporuka propusnih parovoda za turbinu bloka 3

2009.

Minel Kotlogradnja

Isporuka rotora mlina za blok 5 u TE Tuzla

2009.

Minel Kotlogradnja

Izrada i isporuka paketa ekonomajzera bloka 4 u TE Tuzla

2009.

EPCG TE Pljevlja

Ispitivanje i podešavanje kotla

2009.

EPCG TE Pljevlja

Modernizacija i povećanje snage turbine

2010.

Minel Kotlogradnja

Nadogradnja i reparacija mlinskih rotora u TE Tuzla

2010.

Minel Kotlogradnja

Konsalting usluge

2010.

Minel Kotlogradnja

Izrada i isporuka sklopova mlina bloka 4 u TE Tuzla

2011.

Minel Kotlogradnja

Kapitalni remont sa modernizacijom turbine bloka 2 za TE-KO Kostolac

2011.

Minel Kotlogradnja

Izrada i isporuka delova rosta za dogorevanje kotlova u TE Tuzla

2011.

TE Nikola Tesla

Isporuka rezervnih delova za turbinu

2012.

Minel Kotlogradnja

Izrada i isporuka pokretnih traka rostova na bloku 4 u TE Tuzla

2012.

EP BiH TE Tuzla

Isporuka studija o regulaciji turbine bloka 4 i bloka 5

2012.

EPCG TE Pljevlja

Isporuka rezervnih delova za turbinu

2012.

Minel Kotlogradnja

Konsalting usluge

2012.

EPCG TE Pljevlja

Zamena lopatica rotora visokog i srednjeg pritiska

2013.

EP BiH TE Tuzla

Reparacija mlinskih rotora bloka 6

2014.

TE Morava

Nabavka rezervnih delova za ventilator dimnih gasova

2014.

EP RS ZP RiTE Ugljevik

Reparacija radnih kola mlinova

2015.

EPCG TE Pljevlja

Reparacija obrtnih kola mlinova

2015.

TE-KO Kostolac

Isporuka rezervnih delova za turbinu

2015.

Via Ocel

Isporuka rezervnih delova za turbinu za TE-KO Kostolac blok A2

2015.

TE-KO Kostolac

Reparacija duplih ležajeva za mlinove bloka B2

2015.

EP BiH TE Tuzla

Kapitalni remont turboagregata bloka 3

2015.

EP BiH TE Tuzla

Ugradnja zamenske turbine na bloku 3

2015.

EP BiH TE Tuzla

Reparacija mlinskih rotora bloka 4 i 5

2015.

TE Nikola Tesla

Angažovanje spoljne usluge za demontažno montažne radove na turbini A2, sanacija oštećenja nakon defektaže, mašinska obrada, razvrtanje spojnica, priprema za NDT ispitivanja, ispiranje uljnog sistema turbine

2015.

TE Nikola Tesla

Kapitalni remont turbine bloka A2 i tekuće održavanje turbine blokova A1 i A2

2015.

TE-KO Kostolac

TA-Bravari i zavarivači za remont B1 i B2

2016.

EP BiH TE Tuzla

Reparacija mlinskih rotora bloka 3

2016.

Bio Energy Point

Konsultantske i inženjering usluge na razvoju projekta izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije na biomasu

2016.

EP BiH TE Tuzla

Izrada i isporuka novih udarnih kola mlina

2016.

 

2016.

 

 

2016.

 

 

2017.

 

 

2017.

 

2017.

 

 

2017.

 

 

2017.

 

 

 

2017.

 

 

 

2017.

 

 

2018.

 

 

2018.

 

2018.

EP BiH TE Tuzla

 

TE-KO Kostolac

 

 

TE Nikola Tesla

 

 

EP BiH TE Kakanj

 

 

TE Morava

 

EP RS ZP RiTE Ugljevik

 

 

EP RS ZP RiTE Ugljevik

 

 

TE-KO Kostolac

 

 

 

TE-KO Kostolac

 

 

 

TE Nikola Tesla

 

 

TE-KO Kostolac

 

 

TE Nikola Tesla

 

TE-KO Kostolac

Reparacija udarnog kola mlina za ugalj

 

Remont turbine, pumpi, armature i pomoćnih uređaja bloka A1

 

Angažovanje na remontu turbine bloka B1 i B2

 

Revizija turbine i opreme turbine Škoda 110 MW bloka 6

 

Revizija turbine i generatora

 

Nabavka vitalnih rezervnih delova za turbinu

 

Angažovanje stručnog nadzora na kapitalnom remontu generatora

 

Remontno i tekuće održavanje turbine, pumpi, armature i pomoćnih uređaja bloka A1

 

Remontno i tekuće održavanje turbine, pumpi, armature i pomoćnih uređaja bloka A2

 

Angažovanje na remontu turbine bloka B1 i B2

 

Pregled ležajeva i ventilskih komora u TE Kostolac B

 

Bravari i zavarivači za remont B1 i B2

 

Remont sa zamenom srednjeg dela kućišta CNP turbine bloka A1